Chính sách bán hàng

ĐỐI TƯỢNG

  • Các cửa hàng, công ty cung cấp thiết bị điện tử, tin học, thiết bị giáo dục, thiết bị âm thanh.
  • Các cơ quan, đoàn thể, công ty có nhu cầu mua số lượng.
  • Cá nhân trong các tổ chức có phát sinh nhu cầu mua thiết bị thường xuyên.

PHẠM VI

Áp dụng trên cả nước.


HÌNH THỨC


1. Chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn đầu tiên

MỨC 1
MỨC 2
MỨC 3
MỨC 4
Mua sản phẩm:
5-9
Mua sản phẩm:
10 - 49
Mua sản phẩm:
50 - 99
Mua sản phẩm:
100+
10%
15%
20%
25%


2. Chiết khấu trên cấp đại lý

CẤP 1
CẤP 2
CẤP 3
CẤP 4
Có giao dịch:
< 10.000.000 vnđ
Có giao dịch:
10.000.000 vnđ - 49.999.999 vnđ
Có giao dịch:
50.000.000 vnđ - 99.999.999 vnđ
Có giao dịch:
> 100.000.000 vnđ
10%
15%
20%
25%

Yêu cầu:

  • Có hợp đồng đại lý
  • Không phải giao dịch lần đầu tiên với công ty TNHH Binai


LIÊN HỆ


Kiều Việt Cường
Giám đốc
0917 744 449
cuong.kv@binaishop.com

Nguyễn Ngọc Anh
TP Kinh Doanh
0164 358 1027

anh.nn@binaishop.com