Chính sách bán hàng

ĐỐI TƯỢNG

  • Các cửa hàng, công ty cung cấp thiết bị điện tử, tin học, thiết bị giáo dục, thiết bị âm thanh.
  • Các cơ quan, đoàn thể, công ty có nhu cầu mua số lượng.
  • Cá nhân trong các tổ chức có phát sinh nhu cầu mua thiết bị thường xuyên.

PHẠM VI

Áp dụng trên cả nước.

 

HÌNH THỨC

 

1. Chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn đầu tiên

MỨC 1
MỨC 2
MỨC 3
 
Mua sản phẩm:
5-30
Mua sản phẩm:
31 - 99
Mua sản phẩm:
100+
 
5%
10%
15%
 

 

2. Chiết khấu trên cấp đại lý

Theo giá đại lý niêm yết.

Yêu cầu:

  • Có hợp đồng đại lý
  • Không phải giao dịch lần đầu tiên với công ty TNHH Binai

 

LIÊN HỆ


Kiều Việt Cường
Giám đốc
0917 744 449
cuong.kv@binaishop.com

Lê Minh Anh
Bán sỉ
0982 660 088